Kỷ yếu Học viện Đaminh năm 2000
Tác giả: Kỷ yếu
DDC: 275.970 5 - Niên giám về Giáo hội Công giáo Việt Nam (Bao gồm cả kỷ yếu về Giáo Phận, Giáo Xứ, Giáo Họ, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2000
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0060200
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 24
Số trang: 128
Tình trạng: Đang mượn