Nghèo - Báo cáo phát triển Việt Nam 2004
Tác giả: Ngân Hàng phát triển Châu Á ADB
DDC: 303.095 97 - Xã hội biến chuyển, tiến triển ở Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0061984
Nhà Xuất bản: Ngân Hàng phát triển Châu Á ADB
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 29
Số trang: 174
Tình trạng: Hiện có